AO Interim Management

Risicomanagement

Risicomanagement is typisch een term waar velen wel een beeld bij hebben.  Maar hoe het uiteindelijk kan bijdragen aan een betere strategie voor je organisatie is nog vaak onbekend.

Voor ieder proces zijn de risico’s vaak nog goed in kaart te brengen. Wanneer een organisatie meerdere processen tegelijkertijd heeft lopen, is risicomanagement een uitdagende activiteit.

 

Goed overzicht is de basis voor kennis

Alle processen hebben immers ook onderling weer invloed op elkaar, waardoor er mogelijk nieuwe risico’s ontstaan. Juist dan is het goed uitschrijven van de processen, het beschrijven van risico’s en toegepaste maatregelen van groot belang. Met veel ervaring, gaat AO-Interimmanagement daarmee voor u aan de slag.

Met een goed overzicht van de lopende processen bent u vaak al halverwege, maar AO-interimmanagement gaat nog een stukje verder. Met passend inzicht en de juiste kennis, wordt risicomanagement de basis voor uw bedrijf.

KPN had Getronics overgenomen en besloten om de twee organisaties op gelijke wijze in te richten. Hiervoor uitgezonden naar Engeland voor het onderdeel Riskmanagement en dit certificeringsklaar op te leveren. Het werk betrof Inrichten van controleframework voor KPN / Getronics te Farnborough Engeland ivm certificering ISO en SOX. Beschrijven processen, vastleggen risicomomenten, inrichten controles en testen.

Risico komt door niet te weten wat je doet.

Warren Buffett

Share This