AO Interim Management

Controleframework

KPN had Getronics overgenomen en besloten om de twee organisaties op gelijke wijze in te richten. Hiervoor uitgezonden naar Engeland voor het onderdeel Riskmanagement en dit certificeringsklaar op te leveren. Het werk betrof Inrichten van controleframework voor KPN / Getronics te Farnborough Engeland ivm certificering ISO en SOX. Beschrijven processen, vastleggen risicomomenten, inrichten controles en testen.

Proces

 • Proactief samenwerken en inspelen op veranderingen op het gebied van Klanten, Producten, Processen en Systemen en Organisatie en de invloed hiervan op de keten.
 • Periodiek uitvoeren van walkthroughs met als doel vereenvoudigen van de
  processen.

Controles/testen

 • Coördinatie en planning van de controle activiteiten.
 • Opstellen testplannen / testen van controles en sturen op testresultaten.

Opleiden/coachen

 • Opleiden/coachen management en medewerkers waar nodig t.a.v. gehanteerde processen, risico’s, controles en testen.

Rollen

 • Bemiddelende rol tussen business en leveranciers om opvolging van de
  verbetervoorstellen te bewaken en door te voeren.
 • Gesprekspartner voor PWC (huis-accountant), Zakelijke Markt, Interne Audit- afdeling, Juridische zaken, Compliance office en de business (op strategisch, tactisch en operationeel nivo).

Resultaat

Opleveren van een efficiënt Business Control Framework, welke periodiek wordt getest en waarvan de resultaten aan directie/management worden gerapporteerd.

Share This