AO Interim Management

Bedrijvenanalyse – een duidelijk beeld met een bedrijfsanalyse

Werkwijze van onze bedrijvenscan

Voor deze bedrijfsanalyselopen we met 1 of meerdere mensen, afhankelijk van wensen en expertise, door uw bedrijf. Door middel van interviews van betrokken management en medewerkers komen we tot inzichten die een goed beeld gaan geven van de bestaande situatie. AO Interimmanagementis een onafhankelijk organisatie en wij bekijken de processen met een frisse blik. Dit levert dit vaak informatie op, die niet altijd nieuw is, maar door ingesleten processen, werkwijzen etc. uit het oog is verloren.

Het kan natuurlijk uw wens zijn één facet binnen het bedrijf onder de loup te nemen of te kiezen voor meerdere items. Dit zijn wensen die we vooraf met u zullen bespreken in een eerste kennismaking.

AO Interimmanagement werkt met diverse ZZP-ers in powerteams gericht op de opdracht van de klant.

Bedrijfsanalyse, wat zijn de aandachtsgebieden?

  • Processen
  • Systemen
  • Personeel
  • Managementinformatie
  • ISO- en Risicomanagement
  • Security
  • Belastingen
  • Verzekeringen
  • Bezoekers / Gasten
  • Communicatie

Natuurlijk kunnen er heel specifieke wensen zijn, waarvan u denkt dat ze niet onder bovengenoemde vallen. In een gesprek kunnen we bekijken in hoeverre we u ook daar van dienst kunnen zijn.

Wie zijn onze klanten

We richten ons op bedrijven, die geen eigen organisatie hebben ingericht voor beheer van processen, systemen en risicomanagement en hier meer van willen weten, veelal in het MKB segment.

 

Riskmanager / Consultant ervaring: omschrijf kort 1 project dat je gedaan hebt. Als je geen contact meer met ze hebt geen naam noemen. Heb je wel contact, vraag of je hun logo of bedrijfsfoto mag gebruiken. ca. 300 woorden.

Wie niet bang is om te verliezen, heeft de meeste kansen om te winnen

Share This